Adaptacje

Zajmujemy się adaptacją projektów typowych wszelkich dostępnych na rynku firm projektowych takich jak: Domy z Wizją, Archon, Z500.

Współpracujemy z firmą Ekstradom, gdzie jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nawet 20% rabat na zamawiane za pośrednictwem ich strony projekty.

Adaptacja polega na:

 • dostosowaniu projektu gotowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

 • dostosowaniu projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,

 • dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych,

 • naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian (w zakresie rysunkowym i tekstowym, trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym) lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu,

 • opracowaniu projekt zagospodarowania działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej do celów projektowych (u nas również zamówisz mapę),

 • przejęciu przez osobę adaptującą funkcji projektanta budynku,

 • uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych dokumenty, które są wymagane.

Podejmujemy się wykonania wszystkich czynności związanych z adaptacją projektu, zaczynając od zamówienia projektu, mapy kończąc na uzyskaniu pozwolenia na budowę.

plan budynku na ścianie


Modyfikacja projektu gotowego

Często na życzenie naszych klientów dokonujemy częściowej modyfikacji projektu typowego.

dom w budowie

Zmiany mogą dotyczyć:

 1. Zmiany wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych lub przeprojektowania ich na płytę fundamentową,

 2. Wprowadzenia całkowitego lub częściowego podpiwniczenia budynku,

 3. Użycia innych materiałów do budowy ścian i stropów,

 4. Użycia nowych materiałów wykończeniowych,

 5. Programu użytkowego wewnątrz budynku np. przesunięcia lub likwidacji ścian działowych,

 6. Zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi,

 7. Kąta nachylenia i geometrii dachu,

 8. Kolorystyki elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów,

 9. Instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania,

 10. Poszerzenia lub wydłużenia budynku,

 11. Doprojektowania garażu,

 12. Adaptacji poddasza na użytkow.

Powyższe zmiany nanosimy na oryginał projektu trwałą techniką graficzną podczas obróbki w programie do projektowania w kolorze czerwonym lub wykonujemy je jako rysunki zamienne. Zmiany są dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów Prawa Budowlanego przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. Na wprowadzone zmiany uzyskujemy zgodę autora projektu.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej