Projekty typowe

Nie masz czasu na oczekiwanie na opracowanie projektu indywidualnego, nie masz sprecyzowanych wymagań i większość projektów spełnia twoje oczekiwania to projekt typowy jest dla ciebie.

Oferujemy naszym klientom 20% rabat na zamawiane za pośrednictwem ich strony www.extradom.pl projekty typowe.

W swoim biurze mamy również bogatą bazę projektów, które możemy odsprzedać jako projekt typowy.

projekt domu


Projekt typowy i co dalej ?

krajobraz wzgórz

Aby przedłożyć projekt typowy do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację (projekt architektoniczno-budowlany w 3 egzemplarzach) o projekt zagospodarowania działki budowlanej oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiącym z projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). 

W ramach usług przygotowujemy całą dokumentację z wszelkimi uzgodnieniami, ekspertyzami wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej